Zasedání ITS Nationals

Výroční meeting & workshop Platformy národních ITS asociací

15. 10. - 16. 10. 2009

Praha

Aktuální informace

Na pozvání SDT a za finanční participace člena SDT Kapsch Telematic Services se v hotelu KCP Holiday Inn v Praze uskutečnilo výroční setkání ITS Nationals.

Dokumenty ke stažení
Program workshopu
Seznam účastníků
Oficiální poděkování ERTICO
Informace o ITS Nationals